Brittyard's Mopshonden

Rasstandaard Mopshond, FCI-rasgroep 9, sectie 11

Rasstandaard Mopshond versie 16-02-2011

Algemeen voorkomen
Uitgesproken vierkant en gedrongen gebouwd (‘cobby’), ‘multum in parvo’, wat tot uitdrukking komt in compacte vormen, evenredige proporties en harde bespiering, maar mag nooit laagbenig lijken of slank en hoogbenig.

Belangrijke verhoudingen
Uitgesproken vierkant en gedrongen gebouwd (‘cobby’).

Gedrag/ temperament
Grote charme, waardigheid en intelligentie. Gelijkmoedig, blij en levendig.

Hoofd
Relatief groot en passend bij het lichaam, rond, geen appelhoofd

Schedel
Zonder een groef, rimpels op het voorhoofd duidelijk aangegeven en zonder overdrijving.

Aangezicht
Neus: Zwart redelijk groot met goed geopende neusgaten. Dichtgeknepen neusgaten en zware neusrimpel zijn onacceptabel en zouden zwaar moeten worden bestraft.
Snuit: Relatief kort, stomp, vierkant, niet opgewipt. Ogen of neus mogen nooit worden aangetast door de neusrimpel en moeten geheel zichtbaar zijn.
Kaken/ tanden: Licht ondervoorbijtend. Scheve kaak, het laten zien van tanden of tong hoogst ongewenst en zouden zwaar moeten worden bestraft. Brede onderkaak met snijtanden in een zo goed als rechte lijn.
Ogen: Donker, relatief groot, rond van vorm, zacht en vragend van uitdrukking, zeer glanzend en bij opwinding vol vuur. Nooit puilend, overdreven groot of wit tonend wanneer de hond recht vooruit kijkt. Vrij van duidelijke oogproblemen. 
Oren: Dun, klein, zacht als zwart fluweel. Twee soorten – ‘rozenoor’ – klein hangend oor dat voorover vouwt en weer terug zodat de gehooropening te zien valt. ‘knopoor’- oorflap naar voren vouwend, de tip ligt dicht tegen de schedel waardoor de gehooropening bedekt is. De laatste heeft de voorkeur.

Hals
Licht gebogen, sterk, dik met voldoende lengte om het hoofd trots te dragen.

Lichaam
Kort en cobby
Rug: Toplijn recht, noch gewelfd, noch met een dip.
Borst: Breed in borst. Ribben goed gewelfd en goed doorlopend naar achteren.

Staart (krul)
Hoog aangezet, strak gekruld over de heup. Dubbele krul hoogst gewenst.

Ledematen
Voorhand
Schouder: Goed schuin liggend.
Voorbenen: Zeer krachtig, recht, van matige lengte en goed onder het lichaam geplaatst.

Achterhand
Achterbenen: Zeer krachtig, recht, van matige lengte en goed onder het lichaam geplaatst, van achteren gezien recht en parallel. 
Knie: Goede kniehoeking

Voeten
Noch zo lang als de voet van een haas, noch zo rond als die van een kat. Goede insnijdingen tussen de tenen. Zwarte nagels.

Gangwerk/ beweging
Van voren gezien moeten de benen goed onder de schouder opgaan en naar beneden komen, voeten daarbij noch naar buiten, noch naar binnen draaiend. Van achteren gezien beweging net zo zuiver. Krachtig gebruik van de voorbenen leidt tot goed naar voren brengen ervan, achterbenen vrij bewegend met goed gebruik van de knieën. Een lichte rol van de achterhand typeert de beweging. In staat tot een doelbewust en vast gangwerk.

Vacht
Haar
Fijn, glad aanliggend, zacht, kort en glanzend. Noch hard, noch wollig.

Kleur
Zilver, apricot, ‘fawn’ of zwart. Elk zuiver van kleur, om het contrast met aalstreep (zwarte lijn over de rug van achterhoofdsknobbel tot aan staartaanzet) en masker zo duidelijk mogelijk te laten uitkomen. Aftekeningen duidelijk afgetekend: snuit of masker, oren, moedervlekken op wangen, duimafdruk of ster op voorhoofd en aanstreep zo zwart als mogelijk.

Gewicht
Ideaal gewicht is tussen 6.3 en 8.1 kg.

Fouten
Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout gezien worden en de zwaarte van de fout moet in exacte overeenstemming zijn tot de mate ervan en haar effect op de gezondheid en het welzijn van de hond.

Diskwalificerende fouten
Agressief of overdreven schuw
Elke hond die duidelijk fysieke of gedragsmatige afwijkingen vertoont

NB Reuen moeten twee normale, volledig ingedaalde testikels hebben.
(vertaling: Bas Bosch in “De Mops in Nederland” en Birgit Sluiter)